ME' NANNA E LU MISTERE (di LIBORIO DEL GIUDICE)

Comu vu cuntu?…
Sugnu n’ammuratu,
n’ammuratu,ri du Misteri !
lu Misteri di li Custureri
“A Deposizioni” lu n’nominaru,
un sacciu cui e quannu,
sacciu sulu chi era lu Misteri ri mè nannu
iddu puru custureri.
So muggheri,la me nanna
Quannu moru pensaci tù.
Lu viri,stu linzolu?
Cu li mè manu lu fici,
cu tantu amuri e divuziuni.
A Deposizioni apparteni.
Si ci posa lu Signuruzzu,
scinnutu appena di la cruci.
E sti fazzuletti?
n’ta li manu ra Maddalena,
ri Maria e Giuvanni su tinuti,
e stu drappu:
supra a cruci avi a ghiri.
E mi rissi puru:
figghiu meo,stai attentu
fallu pi mia!.
Appressu “A Deposizioni” a ghiri,
e ricorda quannu un jornu,
jò un ci sugnu chiù,
nun ti preoccupari
jo ti taliu,
ti taliu da lu pararisu
e cuntenta sarò sempri…
sa “A Deposizioni” tu ci teni.
Tante Grazie un affettuoso abbraccio!!!

_________________________________________________________________

 
 

powered by first web - segnalato su www.viveretrapani.it