I MISTERI NOSTRI (di Tonino Di Grazia )

Eccu e u vennari santu arrivau!!

Tuttu taci…, lu cori… a menti;

U celu pari cu sapi, si tingi ri passiuni,

a genti vola …… e aura…….!!!Ecculi! affacciarisi, araciu araciu,

raggianti! tutti chi sannacanu

lustri e incuriati, li misteri beddri,

di luntanu e di vicinu mannanu n’da lu cori

u stranu sentimentu di passiuni e di sgumentu.!!!Affacciativi genti e viniti

a tagliarli……..acclamarli.!!!!.

Li misteri su Vostri,

su di la genti chi chiri n’to signori

traritu e patitu n’cruci

pi niatri, chi ora lu purtamu ncapu i spaddri ,

Misteri nostri! aspittatini u iornu è vicinu e sarà festa pi tutti.

 
 

powered by first web - segnalato su www.viveretrapani.it