‘U VENNARI SANTU (di Santino Maggio )

DI LUTTO STRITTU
CA TESTA CALATA
ASPETTANU CURVI
LA BEDDA ANNACATA.

LA CASTA STA TISA
CHI ROBBI DA FESTA
I VETTULI CHINI
DI CALIA E ASSENZI.

MENTRE LI VARI
PASSANU A CIANCU
SI VIRI LA GENTI
CU U CORI DI CHIANTU.

LA VISTA E BEDDA
DI TUTTI DDI ORI
RIALATI PI VOTU
DA LI BARUNA.

MENTRI LI SERVI
RIALARU ‘NA CIURA
AMMUCCIUNI PIGGHIATA
NA LI PATRUNA.

ARACIU ARACIU
PASSANU I VARI
CUNTANNU A TUTTI
SOCCU E’ CHI SUCCESSI.

RI QUANNU U SIGNURI
LASSAU A SO MATRI
FINO ALL’ARRESTU
E LI VASTUNATI.

CHI RANNI PROCESSU
LESTU A PASSARI
CHI A GENTI BONA
CI FICI AVIRI.

ACCUSSI PUVIREDDU
VOSI ARRISTARI
E FINO ALLA MORTI
VOSI ARRIVARI.

ORA SI ZITTI
TUTTA LA GENTI
MENTRI PASSA LA VARA
CU CRISTU CHE E’ MORTU.

L’ADDULURATA CIAPPIZZA DARRERI DI LUTTU VISTUTA
COME A DDI PIAREDDI
UMILI E CURVI CHI SU I PUVIREDDI..

 
 

powered by first web - segnalato su www.viveretrapani.it